e-olymp

Metodika səhifəsi

Помощь и справка

В этой категории собраны статьи о системе E-Olimp. В статьях сделан короткий обзор возможностей системы, рассмотрены основные понятия и функции системы.

Методи розв'язування задач

Розділ «методи розв’язування задач» містить основні алгоритми та базові знання, які найчастіше використовується для розв’язування олімпіадних задач

Математичні основи розв'язування олімпіадних задач з інформатики

Нерідко під час розв'язування олімпіадних задач з інформатики виникають труднощі, пов'язані з математичним розв'язком задачі. Цей розділ саме і присвячений математиці. Матеріал, розміщений на ньому, стане в нагоді студентам та учням, під час розв'язування практичних задач. Розділ містить базові математичні факти, які найчастіше використовуються в задачах із спортивного програмування. Це такі розділи математики, як комбінаторика, теорія чисел, системи числення, геометрія, теорія ймовірностей, базові алгебраїчні поняття та лінійна алгебра. Перевагою даного розділу є те, що до деяких фактів наведено їх реалізацію на мові програмування Pascal.

Методичні рекомендації щодо підготовки до олімпіади з інформатики

Пропонується методика підготовки учнів до розв’язування олімпіадних задач з інформатики. Наведена технологія аналізу задачі та її умови, побудови математичної моделі, реалізації алгоритму мовою програмування та тестування програми-розв’язку. Пропонується стратегія поведінки учня під час змагання.

Алгоритмика в примерах, задачах и указаниях

Электронный учебник Михаила Медведева

Паскаль: экспресс-курс олимпиадного бойца

Раздел ведет Присяжнюк Анатолий Васильевич

Курс С++ для начинающих

Курс ведет Жуковский Сергей Станиславович

Страница Михаила Медведева

Страница Михаила Медведева

Курс олимпийца

Раздел содержит перечень основных задач, которые отсортированы по уровням сложности и категориям.