e-olymp
Yarışlar

Beginners contest: Loops - 2

Əlaçı Vasya

Vasya əlaçıdır. O ədəddə rast gələn hər bir beş rəqəmini gördükdə sevinir. Hər səhər o avtobusla gedir və biletdəki rast kələn beş rəqəmlərini sayır. Əvvəlcədən məlum olan əlamətə görə (2-ci sinifdən başlayaraq qüvvədədir), o gün ərzində biletindəki beşlərin sayı qədər beş qiymət alacağını bilir. Vasyanın bugünkü biletinə görə bugün neçə beş qiymət alacağını təyin edin.

Giriş verilənləri

Vasyanın biletinin nömrəsi - n (0n9999).

Çıxış verilənləri

Vasyanın alacağı beşlərin sayını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3533
Çıxış verilənləri #1
1