e-olymp
Yarışlar

October 9 - BMTK Programming School, High League

Ardıcıllıqlar

Uzunluğu n olan, 1-dən m-ə qədər tam ədədlər ehtiva edən artan ardıcıllıqların sayını hesablayın, burada hər bir element k dəfədən çox rast gələ bilməz.

Giriş verilənləri

Üç tam ədəd: n, mk (0 < n, m, k < 31).

Çıxış verilənləri

Təsvir edilmiş ardıcıllıqların sayını verin.

Misal

Növbəti ardıcıllıqlardır: (1,1,2), (1,1,3), (1,1,4), (1,2,2), (1,2,3), (1,2,4), (1,3,3), (1,3,4), (1,4,4), (2,2,3), (2,2,4), (2,3,3), (2,3,4), (2,4,4), (3,3,4), (3,4,4).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 2
Çıxış verilənləri #1
16
Mənbə 2017 IX International autumn tournament in informatics, Shumen, Junior, День 1, Задача A