e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

December 18 - RMQ

Seyrəkləndirilmiş cədvəllər

n ədəddən ibarət massiv verilmişdir. Növbəti şəkildə suallara cavab verəcək proqramın yazılması tələb olunur: uv arasındakı parçada ən kiçiyi tapmalı.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə üç tam ədəd verilir: n, m (1n105, m107) və a1 (1a1 < 16714589) – uyğun olaraq massivdəki elementlərin sayı, sorğuların sayı və massivin birinci elementi. İkinci sətir iki natural ədədi ehtiva edir: u1v1 (1u1, v1n) – birinci sorğu.

a2, a3, ..., an elementləri növbəti düsturla verilmişdir:

ai+1 = (23·ai + 21563) mod 16714589.

Məsələn, n = 10, a1 = 12345 olduqda, növbəti massiv alınır:

a = (12345, 305498, 7048017, 11694653, 1565158, 2591019, 9471233, 570265, 13137658, 1325095).

Sorğular növbəti şəkildə əmələ gəlir:

ui+1 = ((17·ui + 751 + ansi + 2i) mod n) + 1,

vi+1 = ((13·vi + 593 + ansi + 5i) mod n) +1,

burada ansii nömrəli sorğuya cavab

Çıxış verilənləri

um, vmansm (sonuncu sorğu və ona verilən cavabı) verməli.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
10 8 12345
3 9
Çıxış verilənləri #1
5 3 1565158
Müəllif В.Гольдштейн
Mənbə Зимние сборы в Харькове 2010 День 2