e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

ДЛКШ-2011 Теория чисел. Избранное

Делители

Определим функцию f(x), равную количеству делителей числа x. По заданным двум целым числам a и b (ab) вычислить f(a) + f(a + 1) + ... + f(b).

Входные данные

Каждая строка содержит два целых числа a и b (1ab231 - 1). Последняя строка содержит a = b = 0 и не обрабатывается.

Выходные данные

Для каждого теста вывести в отдельной строке значение f(a) + f(a + 1) + ... + f(b).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
9 12
1 2147483647
0 0
Çıxış verilənləri #1
15
46475828386

Şərh: 9 имеет 3 делителя: 1, 3, 9; 10 имеет 4 делителя: 1, 2, 5, 10; 11 имеет 2 делителя: 1, 11; 12 имеет 6 делителей: 1, 2, 3, 4, 6, 12; Ответ равен 3 + 4 + 2 + 6 = 15.