e-olymp
Yarışlar

Bit operations

ikinin qüvvəti

2n ədədini yalnız bit əməliyyatlarından istifadə edərək çap edin.

Giriş verilənləri

Yeganə n (0n30) ədədi.

Çıxış verilənləri

Yalnız bit əməliyyatlarından istifadə etməklə 2n ədədini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
0
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
1
Çıxış verilənləri #2
2