e-olymp
Yarışlar

Bit operations

Biti sıfırlamalı

ak tam ədədləri verilir. a ədədinin k-cı bitini 0-la əvəz etdikdən sonra alınan ədədi verin. Kiçik bitin nömrəsi sıfırdır.

Giriş verilənləri

İki ak (0a109) ədədləri.

Çıxış verilənləri

k-cı biti sıfırlanmış ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
5 1
Çıxış verilənləri #1
5