e-olymp
Yarışlar

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Artan altardıcıllıq

n (1n105) sayda x1, x2, ..., xn (1xi60000) tam ədədləri verilir. Bu ardıcıllıqdan minimal sayda elə ədədlər silin ki, qalan ədədlər artan ardıcıllıqda olsun.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n ədədi verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış x1, x2, ..., xn ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə qalan ədədlərin sayını, ikincidə isə bu ədədlərin özlərini boşluqla ayrılmış cari ardıcıllıqda verməli. Əgər bir neçə variant olarsa, bunlardan birini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
2 5 3 4 6 1
Çıxış verilənləri #1
4
2 3 4 6