e-olymp
Yarışlar

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Домино

Написать программу, которая подсчитает количество вариантов покрытия прямоугольника 2 × n прямоугольниками 2 × 1. Покрытия, которые превращаются сами в себя симметриями считать разными.

Входные данные

Одно число n (0 < n < 65536).

Выходные данные

Вывести искомое количество вариантов.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
4
Çıxış verilənləri #2
5
Müəllif Виталий Бондаренко
Mənbə X Всеукраинская олимпиада по информатике, 1997 г.