e-olymp
Yarışlar

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Sıralama oyunu

Sıralama oyununda əvvəlcə 1-dən n-ə qədər ədədlər qarışıq şəkildə verilir. Bir gedişə ardıcıl gələn istənilən k sayda ədəd götürə bilərsiniz. Bütün ədədləri artan ardıcıllıqda sıralaya bilmək üçün minimal gedişlərin sayını təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylı bir neçə test ehtiva edir. Hər bir testin birinci sətri iki tam n (2n8) və k (2kn) ədədlərini ehtiva edir. Hər bir testin ikinci sətri 1-dən n-ə qədər ədədlərin ixtiyari yerdəyişməsini ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün ayrı sətirdə bütün ədədləri artan ardıcıllıqda sıralamaq üçün minimal gedişlərin sayını verməli. Əgər sıralama mümkün deyilsə, -1 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3 
1 2 3
3 3 
3 2 1
8 4
7 2 1 6 8 4 3 5
5 4
3 2 4 1 5
Çıxış verilənləri #1
0
1
7
-1