e-olymp
Yarışlar

Azerbaijan Programming Olympiad - 2nd Stage preparation

Superpolindromlar

Sağdan sola və soldan sağa eyni cür oxunan uzunluğu bir simvoldan çox olan sətrə palindrom deyilir. Superpolindrom isə bir neçə palindrom sətrlərin birləşməsindən alınan sətirlərə deyilir. S sətri verilir. S-in superpalindrom olan alt sətirlərinin sayını tapmaq tələb olunur.

Giriş verilənləri

S sətri boşluq olmadan 1-dən 1000-ə qədər kiçik latın hərflərindən ibarətdir.

Çıxış verilənləri

S sətrinin superpolindrom olan altsətirlətinin sayını verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
abc
Çıxış verilənləri #1
0
Giriş verilənləri #2
abacdc
Çıxış verilənləri #2
3
Müəllif Павел Кузнецов