e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Just Math easy contest

Bərabər bölənlər

m natural ədədi n ədədinin o zaman bərabər böləni adlanır ki, n-nin m-ə bölünməsindən alınan tam və qalıq bərabər olsun. Verilmiş n natural ədədinə görə onun bərabər bölənlərinin sayını tapın.

Giriş verilənləri

Müsbət n tam ədədi (1 n106).

Çıxış verilənləri

Tələb olunan say.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
20
Çıxış verilənləri #1
2
Müəllif Павел Кузнецов, Фёдор Меньшиков