e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - Depth First Search

Şirkətdəki əmək haqqı

Siz böyük şirkətin meneceri olaraq çalışırsınız. Hər bir işçinin birbaşa menecerləri və bir neçə birbaşa tabeliyində olan işçisi ola bilər. Onun tabeliyində olanların da öz tabeliyində olanları ola bilər. Onun birbaşa menecerlərinin öz menecerləri ola bilər. Deyəcəyik ki, əgər elə a, b, ..., d işçilər ardıcıllığı mövcud olarsa ki, x a-nın, a b-nin meneceri və s., d isə y-kin meneceri olsun onda x-in y-kin sahibi olduğunu söyləyəcəyik (əgər x y-kin birbaşa meneceri olarsa, onda x y-kin sahibidir). Əgər a b-nin sahibi olarsa, onda b a-nın sahibi ola bilməz. Şirkətin yeni siyasətinə görə, tabeliyində heç kəsin olmadığı işçinin maaşı 1-ə bərabərdir. Digər halda işçinin maaşı onun tabeliyində olan bütün işçilərin maaşlarının ümumi cəminə bərabərdir.

Sizə işçilər arşındakı münasibətlər verilir. Bütün işçilərin maaşlarının dəyərini tapmaq lazımdır.

Giriş verilənləri

Giriş faylı bir neçə test ehtiva edir. Hər bir testin ilk sətri işçilərin n (n50) sayını ehtiva edir. Növbəti n sətrin hər birində işçilər arasındakı münasibətlər verilir: əgər i işçisi j işçisinin birbaşa meneceri olarsa, i sətrinin j-ci simvolu 'Y', əks halda 'N'-dir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün ayrı sətirdə bütün işçilərin maaşlarının ümumi cəmini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
N
4
NNYN
NNYN
NNNN
NYYN
6
NNNNNN
YNYNNY
YNNNNY
NNNNNN
YNYNNN
YNNYNN
Çıxış verilənləri #1
1
5
17