e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - Depth First Search

Köçürməyə son!

Yoxlama işi zamanı professor Floyd bəzi tələbələrin bir-birinə kağız ötürdüyünü hiss etdi. Əvvəlcə o hamıya iki yazmaq istədi, lakin həmin gün professor rəhimli idi, tələbələri köçürənlər və köçürməyə verənlər olmaqla iki qrupa ayırmaq və yalnız birincilərə iki yazmaq qərarına gəldi.

Professorda bir-birinə kağız ötürən bütün tələbə cütlüklərinin siyahısı var. O tələbələri elə iki qrupa ayıra bilər ki, bir qrupun tələbəsinin digər qrupdan olan tələbə ilə istənilən bir-birinə kağız ötürməsi həyata keçmiş olsun?

Giriş verilənləri

İlk sətirdə tələbələrin və bir-biri ilə kağız dəyişdirən tələbə cütlüklərinin sayını ifadə edən iki nm (1n100, 0m ≤ (n * (n - 1)) / 2) ədədləri verilir Sonra m sətirdə tələbə cütlərinin təyini verilir: bir-birinə kağız ötürən tələbələrin nömrəsinə uyğun gələn iki müxtəlif ədəd (tələbələrin nömrələndirilməsi 1-dən başlayır). Hər bir tələbə cütlüyü bir dəfədən çox olmayaraq verilir.

Çıxış verilənləri

Professor Floydun məsələsinin cavabını vermək lazımdır. Tələbələri iki qrupa ayırmaq olarsa, "YES", əks halda "NO" verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 2
1 2
2 3
Çıxış verilənləri #1
YES