e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - Depth First Search

Topoloji sıralama

İstiqamətlənmiş çəkisiz dövrü olmayan qraf verilir. Onun təpələrini topoloji olaraq sıralamaq lazımdır.

Giriş vefrilənləri

İlk sətirdə qrafın təpələrinin n(1n100000) sayı və tillərinin m(1m100000) sayı verilir. Növbəti m sətirdə hər biri bir cüt ədədlərlə (başlanğıc və son təpələrin nömrəsi) verilmiş qrafın tilləri sadalanır.

Çıxış verilənləri

Qrafın istənilən topoloji sıralamasını təpələrin nömrələr ardıcıllığı ilə verməli.

Если граф невозможно топологически отсортировать вывести "-1".

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.49 MiB
Giriş verilənləri #1
6 6
1 2
3 2
4 2
2 5
6 5
4 6
Çıxış verilənləri #1
4 6 3 1 2 5
Müəllif Виталий Гольдштейн
Mənbə Зимняя школа, Харьков 2011, День 9