e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - Graph Applications

Əlaqəlilik komponenti

İstiqamətlənməmiş çəkisiz qraf verilir. Onun əlaqəlilik komponentlərinin sayını hesablamaq tələb olunur.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə qrafdakı təpələrin n (n100) sayı verilir. Sonra qrafın əlaqəlilik matrisini ifadə edən n sətrin hər birində n ədəd verilir: i sətrinin j-ci yerində əgər ij təpələri birləşmiş olarsa, 1, onlar arasında til yoxdursa, 0 verilir. Matrisin əsas diaqonalında sıfırlar yerləşir. Matris əsas diaqonalına görə simmetrikdir.

Çıxış verilənləri

Qrafın əlaqəlilik komponentlərinin sayını verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
Çıxış verilənləri #1
3
Mənbə ЛКШ-2011 Севастополь 08.08.2011 д.1 1-я лига