e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - sequences

Последовательность

Дана последовательность из n натуральных чисел. Найдите длину её максимальной подпоследовательности из элементов, идущих один за другим, такой, что каждый элемент этой подпоследовательности на единицу больший за предыдущий.

Входные данные

В первой строке записано количество n (1 n 105) элементов последовательности. В следующей строке записана последовательность из n целых чисел ai (1ai106), разделённых пробелами.

Выходные данные

Вывести длину максимальной подпоследовательности из элементов, идущих один за другим, каждый из которых на единицу больший за предыдущий.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
1 2 4 3 4 5
Çıxış verilənləri #1
3
Müəllif А. Козлов
Mənbə ACM, Ukraine, First Stage, 09.04.2011