e-olymp
Yarışlar

ADA Classes - Binary search

İkili axtarış - 1

n elementli sıralı tam ədədlərdən ibarət massiv verilir. Sizdən q sayda sorğuya cavab vermək tələb olunur: x -in massivdə neçə dəfə rast gəlindiyini.

Giriş

İlk sətirdə nq tam ədədləri verilir (n, q106). Növbəti sətirdə n sayda artan sıra ilə tam ədədlər verilir. Növbəti q sətrin hər birində x dəyişəni verilir. Massivdəki ədədlər modulca 109-dan böyük deyil.

Çıxış

Ayrı-ayrı sətirlərdə hər bir x-in qiyməti üçün çıxışa əgər x massivdə neçə dəfə rast gəlindiyini verin.

Zaman məhdudiyyəti 4 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6 3
2 4 4 8 11 14
10
4
2
Çıxış verilənləri #1
0
2
1
Giriş verilənləri #2
8 4
-8 -8 -1 1 3 4 6 8
4
10
-4
-8
Çıxış verilənləri #2
1
0
0
2