e-olymp
Yarışlar

IOI 2019 Azerbaijan Team Selection Contest (Day1 + Day2)

Yeni Əməliyyat Sistemi

Rafael yeni əməliyyat sistemi yaradıb. Bu əməliyyat sistemində yeni fayl, yalnız əvvəlki hansısa mövcud faylı kopyalayıb, ona bir ədəd əlavə etməklə və ya o fayla ən son əlavə edilmiş ədədi silməklə yaradıla bilər. Əgər koypalanan fayl boş olarsa və silmə əməliyyatı tətbiq edilərsə, bu zaman yeni yaranan fayl da boş olacaq.

İlk başda Rafaelin yaratdığı əməliyyat sistemində bir boş fayl var - root fayl. root fayl 0 ilə nömrələnir.

Rafael sıra ilə n sayda yeni fayl yaratmaq istəyir. Bunlardan i-cisi aşağıdakı iki üsuldan biri ilə yaradıla bilər:

1) push id x - bu üsulda id (id < i) nömrəli faylın kopyası yaradılır və yeni faylın sonuna x (0x109) ədədi artırılır. Bu zaman yeni yaranmış (i nömrəli) fayldakı ədədlərin sayını çap etmək lazımdır.

2) pop id - bu üsulda id (id < i) nömrəli faylın kopyası yaradılır və yeni faylda ən son ədəd silinir (əgər varsa). Bu zaman silinən ədədi çap etmək tələb olunur (əgər belə ədəd yoxdursa -1 çap edin).

Giriş verilənləri

İlk sətirdə bir tam ədəd n (1n3 * 105) - yaranacaq yeni faylların sayı verilir.

Növbəti n sətirdə faylların yaranma üsulları göstərilmişdir. Bu sətirlərin i-cisində, i-ci faylı yaratmaq üçün yuxarıda göstərilmiş üsullardan biri verilmişdir.

Çıxış verilənləri

Çıxşa, hər bir fayl yaradıldığı zaman məsələnin şərtinə uyğun tələb olunan dəyəri verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #65
5
push 0 10
push 1 3
pop 1
push 3 7
pop 3
Çıxış verilənləri #65
1
2
10
1
-1
Giriş verilənləri #66
6
push 0 3
push 0 9
push 2 5
pop 2
pop 2
pop 4
Çıxış verilənləri #66
1
1
2
9
9
-1
Mənbə İOİ 2019 Azərbaycan komandasına seçim turu