e-olymp
Yarışlar

Linear Dynamic Programming

İki rəqəm

Üç eyni rəqəm yanaşı olmamaqla 59 rəqəmlərindən istifadə etməklə neçə n-rəqəmli ədəd düzəltmək olar?

Giriş verilənləri

Bir n (n30) ədədi.

Çıxış verilənləri

n-rəqəmli ədədlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1.3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
3
Çıxış verilənləri
6