e-olymp
Yarışlar

Linear Dynamic Programming

İki rəqəm

Üç eyni rəqəm yanaşı olmamaqla 59 rəqəmlərindən istifadə etməklə neçə n-rəqəmli ədəd düzəltmək olar?

Giriş verilənləri

Bir n (n30) ədədi.

Çıxış verilənləri

n-rəqəmli ədədlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
6