e-olymp
Yarışlar

Digits in numbers. Conditional statement

İki eyni rəqəm

Dördrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun tərkibində düz iki müxtəlif rəqəm olduğunu təyin edin, bu zaman rəqəmlərin hər biri iki dəfə rast gəlməlidir. Məsələn, 27276677 ədədləri bu şərti ödəyir.

Giriş verilənləri

Dördrəqmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədəd verilmiş şərti ödəyirsə "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2323
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
2224
Çıxış verilənləri #2
NO