e-olymp
Yarışlar

Functions

Функция - 4

Реализуйте функцию f(x) = 1 + x + x2.

Входные данные

Одно натуральное число x (x109).

Выходные данные

Вывести значение функции f(x).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
13