e-olymp
Yarışlar

Functions

Функция - 5

Реализуйте функцию f(x, y, z) = xyz + x + y2 + z3.

Входные данные

Три натуральных числа x, y, z (x, y, z106).

Выходные данные

Вывести значение функции f(x, y, z).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
38