e-olymp
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 1. September 2 - 8. PART 1

Kvadratların cəmi

İki ədədin kvadratları cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

İki ab ədədləri verilir. Ədədlər mütləq qiymətcə 109-u aşmır.

Çıxış verilənləri

Yeganə tam a2 + b2 ədədini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
13