e-olymp
Yarışlar

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

Ədədlərin kvadratı

n-dən böyük olmayan nataural ədədlərin kvadratlarının siyahısını çap edin.

Giriş verilənləri

Natural n (n109) ədədi.

Çıxış verilənləri

n-dən böyük olmayan nataural ədədlərin kvadratlarının siyahısını artma ardıcıllığında çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
10
Çıxış verilənləri #1
1 4 9 
Giriş verilənləri #2
20
Çıxış verilənləri #2
1 4 9 16