e-olymp
Yarışlar

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

Sadə funksiya

f(x) = x + sin(x) funksiyasını reallaşdırın.

Giriş verilənləri

x həqiqi ədədi.

Çıxış verilənləri

f(x) funksiyasının qiymətini 4 işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1.1234
Çıxış verilənləri #1
2.0250
Giriş verilənləri #2
-3.1415
Çıxış verilənləri #2
-3.1416