e-olymp
Yarışlar

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

Eyni işarəli qonşular

n sayda həqiqi ədədlərdən ibarət massiv verilmişdir. Eyni işarəli qonşular cütlüklərini çap edin. Əgər eyni işarəli qonşu elementlər yoxdursa heçnə çap etməyin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n ədədi verilmişdir. Növbəti sətirdə n sayda tam ədəd verilir. Bütün ədədlər modulca 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Eyni işarəli qonşular cütluklərini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
9 5 -7 -7 5 -9 -4
Çıxış verilənləri #1
9 5
-7 -7
-9 -4

Giriş verilənləri #2
10
-8 -10 -2 1 -9 5 -9 0 0 -9
Çıxış verilənləri #2
-8 -10
-10 -2