e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

2,5-dən böyük olmayan ilk element

1-dən n-dək nömrələnmiş həqiqi ədədlərdən ibarət birölçülü massivi verilmişdir. Massivin qiyməti 2.5-dən böyük olmayan ilk elementini tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə massiv elementlərinin n (0 < n100) sayı, sonrakı sətirdə isə aralarında boşluq işarəsi olmaqla h sayda həqiqi ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir sətirdə əvvəlcə verilən massivin ilk tapılan elementinin indeksi, ardı ilə boşluq işarəsindən sonra onun onluq vergüldən sonra 2 işarə dəqiqliyi ilə qiyməti verilir. Massivdə göstərilən element yoxdursa, çıxışa "**Not Found**" (dırnaqsız) sözü verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
5
6 7.5 2.1 2.0 0

Çıxış verilənləri #1
3 2.10
Giriş verilənləri #2
5
6 7.5 5.1 7.0 80

Çıxış verilənləri #2
Not Found
Mənbə ГИА-2010 Вариант 7