e-olymp
Yarışlar

Quick Start C: Loops, Arrays, Functions

Ən böyük olmadan cəm

n sayda tam ədəddən ibarət massiv verilmişdir. Massivin ən böyük qiymətinə bərabər olmayan bütün elementlərinin cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (n100) ədədi verilir. Növbəti sətirdə hər biri modulca 100-ü aşmayan n sayda tam ədəd verilir.

ÇIxış verilənləri

Massivin ən böyük qiymətinə bərabər olmayan bütün elementlərinin cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
5 9 3 4 6 9
Çıxış verilənləri #1
18