e-olymp
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 2. September 9 - 15. PART 3

Dördündən ən böyüyü

Dörd a, b, c, d ədədləri verilmişdir. Onlardan ən böyüyünü tapın.

Giriş verilənləri

Modulca 1000-i aşmayan dörd tam ədəd.

Çıxış verilənləri

Dördündən ən böyüyünü çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3 4
Çıxış verilənləri #1
4