e-olymp
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 2. September 9 - 15. PART 3

Qəfəsdəki dovşanlar

Hər kəsə aşağıdakı kimi ifadə edilən Dirixl prinsipi məlumdur:

Hesab edək ki, müəyyən sayda dovşan qəfəslərdə yerləşdirilmişdir. Əgər dovşanların sayı qəfəslərin sayından çox olarsa, onda qəfəslərdən heç olmazsa birində bir dovşan çox olacaq.

Bu məsələdə biz bu klassik riyazi faktın daha ümumi halına baxacağıq. Tutaq ki, n sayda qəfəs və bu qəfəslərdə yerləşdirilmiş m sayda dovşan var. Sizdən eyni bir qəfəsdə olan dovşanların maksimal sayını saymaq tələb olunur.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə iki natural nm (1n, m109) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Eyni qəfəsdə ola biləcək dovşanların maksimal sayını çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
2
Müəllif Антон Феськов