e-olymp
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 4. September 23 - 29. PART 2

11-ə bölünmə əlaməti

11-ə bölünmə əlaməti çox zaman növbəti şəkildə formalaşdırılır: ədəddəki cüt və tək yerdə olan rəqəmləri ayrılıqda cəmləyirik. Əgər cəmlərin hasili 11-ə bölünürsə, deməli bu ədəd 11-ə bölünür. Bu cəmlərin hasilini tapın.

Giriş verilənləri

n (10n2*109**) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

Tək və cüt yerdə olan rəqəmlərin cəmlərinin hasilini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
27
Çıxış verilənləri #1
14
Giriş verilənləri #2
2821
Çıxış verilənləri #2
36
Giriş verilənləri #3
10001
Çıxış verilənləri #3
0