e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Graph Introduction

От списков смежности к матрице смежности

Простой ориентированный граф задан в виде списков смежности. Выведите его представление в виде матрицы смежности.

Входные данные

В первой строке содержится количество вершин n (1n100). Далее идут n строк. В i-ой строке содержится описание всех рёбер, исходящих из i-ой вершины. Описание начинается количеством исходящих рёбер. Далее следуют номера вершин, в которые эти рёбра идут. Все вершины нумеруются натуральными числами от 1 до n.

Выходные данные

Выведите матрицу смежности ориентированного графа.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
2 2 3
0
1 2
Çıxış verilənləri #1
0 1 1
0 0 0
0 1 0