e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Graph Introduction

Çıxışlar və grişlər

İstiqamətlənmiş qrafın təpələri ona heç bir til daxil olmursa çıxış və ondan heç bir til çıxmırsa giriş adlanır.

İstiqamətlənmiş qraf əlaqəlilik matrisi ilə verilmişdir. Bütün çıxış təpələrini və bütün giriş təpələrini tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə qrafın təpələrinin n (1n100) sayı verilir, sonra isə əlaqəlilik matrisi: n sətrin hər birində 0 və ya 1 yazılmış n ədəd verilir.

Şıxış verilənləri

İlk sətirdə qrafdakı giriş təpələrinin sayını, sonra isə həmin təpələrin nömrəsini artma ardıcıllığında çap edin. Növbəti sətirdə isə çıxış təpələri haqqında informasiyanı eyni qaydada çap edin.

prb3986.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Çıxış verilənləri #1
2 3 4
3 1 4 5