e-olymp
Yarışlar

Graph Introduction

Tillər cədvəlinə görə təpələrin dərəcəsi

İstiqamətlənməmiş qraf tillər cədvəli ilə verilir. Qrafın bütün təpələrinin dərəcəsini təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylı qrafın təpələrinin n (1n100) sayını və tillərin - m (1mn (n - 1) / 2) sayını, sonra isə qrafın tillərini ifadə edən m sayda cütlükləri ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Qrafın hər bir təpəsinin dərəcəsini ifadə edən n sayda ədəd verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 4
1 2
1 3
2 3
3 4
Çıxış verilənləri #1
2
2
3
1