e-olymp
Yarışlar

Graph Introduction

Düzgün qraf

İstiqamətlənməmiş qraf bütün təpələrinin dərəcəsi eyni olarsa, düzgün qraf adlanır.

Qrafın tillər cədvəlinə görə onun düzgün qraf olduğunu təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylı qrafın təpələrinin n (1n100) sayını və tillərin - m (mn (n - 1) / 2) sayını, sonra isə qrafın tillərini ifadə edən m cütlükləri ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Qraf düzgün qrafdırsa, YES, əks halda NO verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3
1 2
1 3
2 3
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
3 2
1 2
2 3
Çıxış verilənləri #2
NO