e-olymp
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 1

Hərfləri saymalı

s sətri və c hərfi verilmişdir. Bu hərfə sətirdə neçə dəfə rast gəlinir?

Giriş verilənləri

İlk sətirdə uzunluğu 100 simvolu aşmayan s sətri verilir. İkinci sətirdə kicik c latın hərfi verilir.

Çıxış verilənləri

c hərfinin s sətrində rast gəlmə sayını çap edin. Baş və kiçik hərf eyni sayılır. Yəni 'a' və 'A' eyni hərflərdir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
Programming Principles 1
p
Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
This is a cat sitting on a table
t
Çıxış verilənləri #2
5