e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 1

Прибавить вычесть и умножить

Пусть x - переменная, изначально равная 0. Промоделируйте выполнение следующих операций над ней:

  • add a: прибавить значение a к x;
  • subtract a: вычесть значение a из x;
  • multiply a: умножить x на a;

Входные данные

Каждая строка содержит операцию и значение. Промоделируйте все операции. Значение переменной x при выполнении каждой операции не превышает по модулю 109.

Выходные данные

Выведите результирующее значение переменной x.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
add 2
subtract 5
subtract 1
multiply -3
Çıxış verilənləri #1
12
Giriş verilənləri #2
subtract 5
multiply -5
add 5
Çıxış verilənləri #2
30