e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 1

Alt-sətrin uzunluğu

Verilmiş sətirdəki simvolları 1 -dən başlayaraq nömrələyək. S[i..j] ifadəsi S sətrinin i-ci indeksdəki simvoldan başlayıb j-ci indeksdəki simvolda bitən alt sətri adlanır. Ele kod yazınki іj indeksləri intervalındakı sətrin uzunluğunu tapıb, və daha sonra S[i..j] alt-sətrin özünü çıxışa verin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə uzunluğu 100-dən böyük olmayan və yalnız hərflərdən ibarət olan S sətri verilir. İkinci sətirdə ij (1іj ≤ size(S)) indeksləri verilir.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə S[i..j] alt-sətrin uzunluğu, ikinci sətirdə isə özü çıxışa verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
abracadabra
2 5
Çıxış verilənləri #1
4
brac