e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 1

Суффиксы подстроки

Суффиксом строки S будем называть любую его подстроку вида S[k.. size(S)] (1k ≤ size(S), size(S) - длина строки). Суффикс может быть как пустым, так и совпадать с самой строкой. Если суффикс не является пустым и не совпадает со строкой S, то его называют собственным суффиксом строки S. Напишите программу, которая выводит количество суффиксов и все собственные суффиксы подстроки S[i..j]* в порядке возрастания их длин.

Входные данные

Первая строка содержит S, длина которой не превышает 100. Во второй строке записаны два индекса i и j (1і ≤ size(S), 1j ≤ size(S)).

Выходные данные

В первой строке выведите количество суффиксов подстроки S[i..j]. В следующих строках вывести все собственные суффиксы данной подстроки. Формат выходных данных приведен в примере.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
abracadabra
2 5
Çıxış verilənləri #1
5
rac
ac
c