e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Programming Principles 1. Week 6. October 7 - 13. PART 1

Kəsirik 3

s sətri verilmişdir. Onun üzərində növbəti qrup əməliyytaları yerinə yetirin.

Giriş verilənləri

10 simvoldan çox olan s sətri. Sətirdə indeksləşdirmə 1-dən başlayır.

Çıxış verilənləri

Ayr-ayrı sətirlərdə növbəti sualların cavablarını çap edin:

  • s sətrinin ikinci, dördüncü və onuncu simvollarından ibarət olan sözü.

  • s sətrinin birinci, ikinci və sonuncu simvollarından ibarət olan sözü.

  • s sətrinin son beş simvolundan ibarət olan sözü.

  • s sətrini son dörd simvol olmadan.

  • s sətrinin bütün cüt indeksli simvollarından ibarət olan sözü.

  • əvvəlki bənddə alınmış sözün uzunluğunu.

  • s sətrinin sonuncu simvolundan başlayaraq, bir dənədən bir simvollarını əks ardıcıllıqda.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
abrakadabra
Çıxış verilənləri #1
bar
aba
dabra
abrakad
arkdba
6
abdkra
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"