e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Azərbaycan Respublika Olimpiadasının yarımfinalı 2018-2019

“Ən yaxşı” komanda

Bu gün N proqramçı bir araya gəldilər. Hər bir proqramçının gücünü göstərən reytinq göstəricisi var. Reytinqlər 0-dan109-a qədər tam ədədlər ola bilər. Sizin də bir proqramçı olaraq M reytinqiniz var. Siz bu proqramçılardan iki nəfəri öz komandanıza almaq istəyirsiniz. Bu ikilini elə seçmək lazımdır ki, onların reytinqlərinin cəmi maksimum olsun, lakin cəm sizin reytinqinizi keçməsin, çünki siz komandanın əsas hissəsi olmaq istəyirsiniz.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki tam ədəd N – proqramçıların sayı və M – sizin reytinqiniz verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış N tam ədəd r1, r2, ... rN – proqramçıların reytinqləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir tam ədəd – seçdiyiniz ikilinin reytinqləri cəmini, belə ikili seçmək mümkün olmadıqda isə -1 verin.

Məhdudiyyətlər

  • 2 ≤ N ≤ 105
  • 0 ≤ M, ri ≤ 109
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
5 8
5 3 4 6 5
Çıxış verilənləri #1
8
Giriş verilənləri #2
4 116
31 52 73 84
Çıxış verilənləri #2
115
Giriş verilənləri #3
4 76
38 41 39 40
Çıxış verilənləri #3
-1
Mənbə Azərbaycan Respublika Olimpiadasının yarımfinalı 2018-2019