e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

Azərbaycan Respublika Olimpiadasının yarımfinalı 2019-2020

Dinotopiada soyuq günlər

Günəş daşlarının sönməsi ilə Dinotopiada soyuq günlər başladı. Belə ki, hər tərəfi qaranlıq bürümüş, bütün canlı aləm məhf olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bunun qarşısını almaq üçün cəsur Dino zülmət qaranlıqda axtarışa çıxdı. O iki parlaq günəş daşı tapdı.

Ölkəni xilas etmək üçün hələ ümid var! Lakin, geriyə bir məsələ qalır. Bu daşları elə iki məntəqədə yerləşdirmək lazımdır ki, onlar bir-birinə ən yaxın məsafədə olsun. Yalnız bu halda günəş daşlarının parıltısı Günəşə çata və Dinotopia yenidən işıqlana bilər.

Dinotopiada n sayda günəş daşı məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqlər müstəvi üzərində x, y koordinatları ilə verilir. Cəsur Dinoya ən yaxın iki məntəqə arasındakı məsafəni tapmaqda kömək edin. Nəticə olaraq bu məsafənin kvadratını çıxışa vermək tələb olunur.

Qeyd: Burada müstəvidə iki koordinat arasındakı məsafə onlar arasındakı evklid məsafəsidir.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə məntəqələrin sayını göstərən bir tam ədəd - n (1n105), növbəti n sətrin hər birində isə məntəqələrin koordinatlarını göstərən iki tam ədəd - xiyi (-108xi, yi108) verilir. Bütün məntəqələr fərqli koordinatlarda yerləşir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir tam ədəd - iki ən yaxın məntəqə arasındakı məsafənin kvadratını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
1 1
3 1
1 2
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
5
0 0
0 2
2 0
2 2
1 1
Çıxış verilənləri #2
2
Mənbə Azərbaycan Respublika Olimpiadasının yarımfinalı 2019-2020