e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

class LinkedList

LinkedList Sinfi

Növbəti əməliyyatları dəstəkləyən Biristiqamətli əlaqələndirilmiş siyahı strukturunu reallaşdırın:

 • Empty - Siyahının boş olmasını yoxlayır. true və ya false qaytarır.
 • addFirst - Siyahının əvvəlinə element əlavə edir.
 • addLast - Siyahının sonuna element əlavə edir.
 • removeFirst - Siyahının əvvəlindəki elementi silir.
 • removeLast - Siyahının sonundakı elementi silir.
 • size - Siyahının elementlərinin sayını qaytarır.
 • Print - Siyahının elementlərini tək sətirdə çap edir.

Növbəti interfeysə uyğun kod yazın:

// Java
class ListNode
{
 int data; // təpənin qiyməti
 ListNode next; // növbəti təpəyə keçid
 public ListNode(int data); // konstruktor
}

class LinkedList
{
 ListNode head, tail; // siyahının əvvəlinə və sonuna keçid
 public LinkedList(); // konstruktor
 public boolean Empty(); // siyahının boş olmasını yoxlamaq
 public void addFirst(int val); // val qiymətini siyahının əvvəlinə əlavə etmək
 public void addLast(int val); // val qiymətini siyahının sonuna əlavə etmək
 public boolean removeFirst(); // siyahının birinci elementini silmək, silmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilərsə, true qaytarmaq
 public boolean removeLast(); // siyahının sonuncu elementini silmək, silmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilərsə, true qaytarmaq
 public int size(); // siyahının uzunluğunu qaytarmaq
 public void Print(); // siyahının elementlərini tək sətirdə çap etmək
}
// C++
class ListNode
{
public:
 int data; // təpənin qiyməti
 ListNode *next; // növbəti təpənin göstəricisi 
 ListNode(int data); // konstruktor
};

class LinkedList
{
public:
 ListNode *head, *tail; // siyahının əvvəlinin və sonunun göstəriciləri
 LinkedList(); // konstruktor
 bool Empty(); // siyahının boş olmasını yoxlamaq
 void addFirst(int val); // val qiymətini siyahının əvvəlinə əlavə etmək
 void addLast(int val); // val qiymətini siyahının sonuna əlavə etmək
 bool removeFirst(); // siyahının birinci elementini silmək, silmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilərsə, true qaytarmaq
 bool removeLast(); // siyahının sonuncu elementini silmək, silmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilərsə, true qaytarmaq
 int size(); // siyahının uzunluğunu qaytarmaq
 void Print(); // siyahının elementlərini tək sətirdə çap etmək
};

prb10045.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Müəllif Михаил Медведев