e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

class LinkedList

LinkedList Tərs çevir

Əlaqələndirilmiş siyahı verilmişdir. Onun elementlərini tərs ardıcıllıqla çap edin.

Əlaqələndirilmiş siyahının təyini:

// Java
class ListNode {
 int val;
 ListNode next;
 ListNode(int x) {
  val = x;
  next = null;
 }
}
// C++
class ListNode
{
public:
 int val;
 ListNode *next;
 ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
};

Əlaqələndirilmiş siyahının elementlərini tərs ardıcıllıqla çap edən PrintReverse funksiyasını tərtib edin.

// Java
void PrintReverse(ListNode head)
// C++
void PrintReverse(ListNode *head)

Nüminə

prb9898.gif

PrintReverse funksiyası siyahının elementlərini tək sətirdə tərs ardıcıllıla çap etməlidir: 3 2 1.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Müəllif Михаил Медведев