e-olymp
Yarışlar

Week 4: November 30 – December 6. While Loop. Part 1

Cəmi hesablayın

Verilmiş n ədədinə görə cəmi hesablayın.

prb8546.gif

Giriş verilənləri

Natural n (n1000) ədədi.

Çıxış verilənləri

Cəmi 6 işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
0.833333
Giriş verilənləri #2
12
Çıxış verilənləri #2
0.923077