e-olymp
Yarışlar

Заняття_4_Python

Ən kiçiyin ikiqatı

1-dən h-dək nömrələnmiş həqiqi ədədlərdən ibarət birölçülü A massivi verilmişdir. Massivin ən kiçik elementinin ikiqat qiymətini hesablayın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə massivin elementlərinin sayı olan h (h100) natural ədədi verilir. Sonrakı sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla massivin qiymətləri həqiqi olan və mütləq qiymətcə 100-ü aşmayan h sayda elementlərinin özləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə sətirdə məsələnin cavabı onluq vergüldən sonra 2 işarə dəqiqliyi ilə verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
6 7.5 2.1 2.0 0 -3


Çıxış verilənləri #1
-6.00
Mənbə ГИА-2010 Вариант 17