e-olymp
Yarışlar

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Perimetr və sahə

Üçbucağın uyğun təpə nöqtələrinin koordinatları olan x1, y1, x2, y2, x3, y3 həqiqi ədədləri verilmişdir. Parçaların uzunluğunun hesablanması üçün olan Otrezok alt proqramından istifadə edərək üçbucağın perimetrini və sahəsini müəyyənləşdirin.

prb925.gif

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla üçbucağın təpə nöqtələrinin koordinatları olan və mütləq qiymətcə 100ü aşmayan 6 ədəd: x1, y1,x2, y2, x3, y3 verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla əvvəlcə üçbucağın perimetri, sonra isə sahəsinin onluq vergüldən sonra 4 rəqəm dəqiqliyi ilə hesablanmış qiyməti verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 2 7 6.5 10 1
Çıxış verilənləri #1
19.3568 17.7500
Mənbə ГИА-2010 Вариант 25