e-olymp
Yarışlar

Week 8: December 28 - January 10. Functions. Part 1

Hərflərin çeşidlənməsi

Yalnız kiçik hərflərdən ibarət sətir verilir. Bu sətirdəki simvolları ASCII kodlarına görə artma və azalma sırasına görə düzmək lazımdır.

Giriş verilənləri

Girişdə 100 simvoldan çox olmayan və yalnız kiçik hərflərdən ibarət olan sətir verilir.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə simvolları ASCII koduna görə artma sırasını, ikinci sətirdə isə azalma sırasını vermək lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
qwerty
Çıxış verilənləri #1
eqrtwy
ywtrqe