e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Yarışlar

By steps of 2019 ACM NEERC, Bad Treap

Возрастающие синусы

Найдите и выведите такие n целых чисел x1, x2, ..., xn, что последовательность их синусов является строго возрастающей, то есть

sin(x1) < sin(x2) < ... < sin(xn)

Входные данные

Одно натуральное число n (n104).

Выходные данные

В одной строке выведите последовательность целых чисел x1, x2, ..., xn, удовлетворяющих условию задачи. Значения членов последовательности по модулю должны быть не больше 231 - 1 (|xi| < 231).

Пояснение

Для приведенного примера неравенство sin(-8) < sin(0) < sin(9) < sin(1) справедливо так как оно эквивалентно -0.989 < 0 < 0.412 < 0.841.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
Çıxış verilənləri #1
-8 0 9 1 
Müəllif Михаил Медведев